logo core values
Läs på webben / Read on the web | Hemsidan / Homepage | Avregistrera / Unsubscribe
I detta nyhetsbrev berättar vi bl.a. om vår senaste släppta programvara - FLAC3D version 6.0, och om några konferenser som vi deltagit på nyligen. Vi vill också passa på att önska alla våra kunder och samarbetspartners en Glad Påsk!

In this newsletter, we tell you more about our latest released software - FLAC3D version 6.0, as well as some conferences that we recently participated in. We would also like to wish all our clients and partners a Happy Easter!
Happy Easter!
Jonny, Ulf, Fredrik, Sebastian, Jessa, Axel, Diego, Jola

Projekt

Ground Support
PROJEKT / PROJECTS KONFERENSER / CONFERENCES
Driftbergmekanik i dagbrott
Vi tillhandahåller teknisk, "på platsen", bergmekanisk expertrådgivning för ett flertal dagbrottsgruvor i Sverige!
Läs mer här >>

Spänningsmodell Stockholm
Itasca har analyserat spänningarna runt storskaliga geologiska strukturer i Stockholmsområdet, som en del i pågående projektering för ny tunnelbana i Stockholm.
Läs mer här >>
Deep Mining 2017
Itasca deltog på Deep and High Stress Mining i Perth, där vi presenterade en artikel om markeffekter vid skivrasbrytning på stora djup. Vår artikel finns tillgänglig on-line och vår presentation kan laddas ned här.

Jessa Vatcher (doktorand vid LTU och timanställd vid Itasca) presenterade också sitt arbete om geomekaniska förhållanden i Kiirunavaara-gruvan. Hennes artikel finns också tillgänglig on-line.
Operational open pit rock mechanics
We provide technical, on-site, rock mechanics expertise to several open pit mines in Sweden!
Read more here >>

Regional-scale stress model of Stockholm
Itasca has quantifed stress conditions around large-scale structures in the Stockholm area, as input to the on-going design work for the new metro to be built in Stockholm.
Read more here >>
Deep Mining 2017
Itasca participated at Deep and High Stress Mining in Perth. We presented a paper on surface influence from deep SLC mining. The paper is available on-line and our presentation can be downloaded here.

Jessa Vatcher (PhD-student at Luleå University of Technology and part-time employee with Itasca) also presented her work on geomechanical characteristics at the Kiirunavaara Mine. Her paper is also available on-line.
About us Griddle
MER OM OSS / MORE ABOUT US PROGRAMVARA / SOFTWARE
Itasca Consultants AB tillhandahåller expertis, kunskap, utbildning och lösningar inom berg- och jordmekanik för gruv-, anläggnings-, kärnbränsleförvarings- och oljebranschen.
Läs mer här >>

Vi har nyanställt! Jola (Jolanta Świtała) började jobba på
vårt kontor i Kista i mars 2017. Mer om Jola hittar ni här >>
FLAC3D version 6.0 har nu släppts! Den nya versionen har nya verktyg för att konstruera modeller, nya material-modeller, förbättrade förstärkningselement, etc. I vårt introduktions-webinar visar vi mer >>

En uppdatering witll Griddle version 1.0 finns nu att ladda ned. Vi har också ett introduktions-webinar till Griddle som ni kan titta på här >>
Itasca Consultants AB provides expertise, education, and solutions in the field of geomechanics for the mining, civil, nuclear waste storage, and oil & gas engineering sectors.
Read more here >>

We have recruited! Jola (Jolanta Świtała) started with us at
our office in Kista in March, 2017. You can read more about Jola here >>
FLAC3D version 6.0 has now been released. The new version has new meashing tools, more material models, improved ground support, etc. Check out our introductory webinar to learn more >>

An update to Griddle version 1.0 is now available for download. We also have an introductory webinar on Griddle, which you can view here >>
UPPDATERINGAR / UPDATES PUBLIKATIONER / PUBLICATIONS
FLAC3D version 6.0 released! Read more here >>

To order or obtain a price quote, go to our Sales page

Lindfors, U., D. Lope Álvarez, F. Perman, F. Johansson, & B. Stille – (2017) "Spänningsmodellering av storskaliga strukturer i Stockholmsområdet". Bergmekanikdagen 2017 (Stockholm, 13 mars, 2017). Presentation available on-line

Lope Álvarez, D., J. Sjöberg, R. Bertilsson, M. Eriksson & D. Mas Ivars – (2017) "Tunneldrivning i heterogena förhållanden". Bergmekanikdagen 2017 (Stockholm, 13 mars, 2017). Presentation available on-line

Sjöberg, J., F. Perman, D. Lope Álvarez, B-M. Stöckel, K. Mäkitaavola, E. Storvall & T. Lavoie – (2017) "Deep sublevel cave mining and surface influence" In: Deep Mining 2017 (Perth, March 28-30, 2017). Paper available on-line
Presentation also available on-line


Vatcher, J., S. D. McKinnon & J. Sjöberg – (2017) "Geomechanical characteristics inferred from mine-scale rock mass behaviour" In: Deep Mining 2017 (Perth, March 28-30, 2017) Paper available on-line