logo core values
Läs på webben / Read on the web | Hemsidan / Homepage | Avregistrera / Unsubscribe
I detta nyhetsbrev har vi fokus på konferenser. Vi har deltagit, och presenterat, på ett flertal konferenser under vintern-våren. Vi redovisar också resultatet från vår pristävling på Bergdagarna! Vi uppmärksammar också det nya GDPR-regelverket som börjar gälla under våren, och hur vi medverkar till skydd av personuppgifter, och era rättigheter som kund till Itasca Consultants AB.

In this issue we are focusing on conferences. We have participated and presented at a number of conferences during the winter and spring. We will announce the winner from our competition at "Bergdagarna"! Additionally, we tell you about the new GDPR regulation, which will come into effect during the spring, and how we work to secure personal and privacy data, and your rights as client of Itasca Consultants AB.

Rock Engineering Days

Conferences
BERGDAGARNA
ROCK ENGINEERING DAYS
ANDRA KONFERENSER
OTHER CONFERENCES
Presentationer
Itasca levererade på Bergmekanikdagen! Med tre presen-
tationer (Axel, Jessa och Mikael) och med Catrin som bejublad moderator för BeFo-medleyt, höll vi publiken alerta! Jessa fick också pris för bästa presentation för "Att lyssna till vad berg-
massan säger". Läs mer här >>

Tävling!
På vår utställning på Bergdagarna hade vi också en tävling. Vinnare, med en felmarginal på endast 1% blev Britt-Mari Stöckel, LKAB (se foto nedan). Och för er som undrar så var
rätt svar 95 bollar!

Vinnare
SME 2018
Itasca deltog på SME Annual Conference i Minneapolis, 25-28 februari, 2018. Jessa presenterade delar av sin doktorsav-
handling och Jonny presenterade vårt arbete om släntdesign i Kevitsa. Läs mer här >>


Slope Stability 2018
Itasca är på plats i Sevilla för Slope Stability 2018 under 11-13 april. Vi håller en "keynote"-föreläsning om släntdesign förr och nu, med tillämpning på Aitik. Läs mer här >>

Caving 2018
Vi kommer också att vara med på Caving 2018 i Vancouver, 15-17 oktober, 2018, där vi kommer att presentera två artiklar - om liggväggsstabilitet och tillämpning av InSAR. Läs mer här >>

Keynote
Presentations
Itasca delivered at the Rock Mechanics Day! Our three tech-
nical presentations (Axel, Jessa, and Mikael) and Catrin as moderator for the BeFo medley, kept the audience on their
toes! Jessa was also voted as best presentation for her talk
on "Listening to the story of the rock mass" Read more here >>

Competition!
At our exhibition on the Rock Engineering Days, we also had a competition. The winner, with an error of only 1%, was Britt-Mari Stöckel, LKAB (see photo above). And for those of you who wonders - the right answer was 95 balls!
SME 2018
Itasca particpated at the SME Annual Conference in Minneapolis, February 25-28, 2018. Jessa presented parts of her doctoral thesis and Jonny presented our work on slope design for Kevitsa. Read more here >>


Slope Stability 2018
Itasca is currently in Sevilla for Slope Stability 2018 during April 11-13. We will give a keynote presentation on slope design now and before, with application to the Aitik pit. Read more here >>

Caving 2018
We will also be at Caving 2018 in Vancouver, October 15-17, 2018, where we will present two papers - on footwall stability and on InSAR application to cave mining. Read more here >>
This is Itasca Sweden

Training
MER OM OSS / MORE ABOUT US GDPR & DITT VAL / GDPR & YOUR CHOICE
Det här är vi!
Vi är 11 ingenjörer som gillar bergmekanik i alla former! Vi finns
i Kista och Luleå och jobbar i projekt i Sverige, Norden samt internationellt. Vi är en del av Itasca-koncernen med kontor i 12 länder. Vi har roligt tillsammans på jobbet och i samarbete med våra fantastiska kunder. Tillsammans gör vi skillnad!
Läs mer här >>
GDPR
I maj börjar EU:s nya data-direktiv (GDPR) att gälla. Syftet med GDPR är att alla enskilda EU-medborgare ska få större kontroll och skydd över sina personuppgifter i en värld där datainsamling eskalerar. Vi vill här informera om hur vi lagrar och använder kunddata och de rättigheter ni som kund och användare har. Mer information finns på länken nedan! Om vi inte hör från er så kommer era kontaktuppgifter att även fortsättningsvis finnas i vår distributionslista och databas.
Läs mer här >>
This is us!
We are 11 engineers who enjoy rock mechanics. We have offices in Kista and Luleå and we work in projects in Sweden, the Nordic countries, and internationally. We are part of the Itasca group with offices in 12 countries. We have fun together at work, and in cooperation with our fantastic clients. Together we make a difference!
Read more here >>
GDPR
The new EU General Data Protection Regulation (GDPR) directive will soon be in effect. The aim of GDPR is to protect all EU citizens from privacy and data breaches in an increasingly data-driven world. world. We like to inform on how we store and use client data, and the rights that you as client and user has. More information at the link below! If we do not hear back from you, we will maintain your contact data in our distribution list and database.
Read more here >>
UPPDATERINGAR / UPDATES PUBLIKATIONER / PUBLICATIONS
You can find information about the latest versions, and download demos and updates from the links below.

To order or obtain a price quote, go to our Sales page

Bolin, A., D. Lope Álvarez, L. Jakobsson & J. Sjöberg (2018) "3D-analys av Station Korsvägen - effekt av förstärkning vid svåra förhållanden." Bergmekanikdagen 2018 (Stockholm, March 20, 2018), pp. 47-58 (in Swedish).

Svartsjaern, M. - (2018). "A Prognosis Methodology for Underground Infrastructure Damage in Sublevel Cave Mining". Rock Mechanics and Rock Engineering, Paper available on-line

Svartsjaern, M. & K. Mäkitaavola (2018). "Prognosverktyg för infrastrukturskador i Kiirunavaaragruvans liggvägg." Bergmekanikdagen 2018 (Stockholm, March 20, 2018), pp. 101-113 (in Swedish).

Vatcher, J., S.D. McKinnon & J. Sjöberg (2018). "Att lyssna till vad bergmassan säger." Bergmekanikdagen 2018 (Stockholm, March 20, 2018), pp. 135-144 (in Swedish).

Vatcher, J., S.D. McKinnon & J. Sjöberg (2018) "Rock Mass Characteristics and Tomographic Data." Rock Mechanics and Rock Engineering, Paper available on-line

Umar, S.B., J. Sjöberg & T. Savilahti (2017) "Modelling of caving and deformation mechanisms of the hangingwall of the Printzsköld oreboby at Malmberget mine." The Journal of the Southern African Institute of Mining and Metallurgy, Volume 117, April 2017, pp. 351–360, Paper available on-line
Read more here

Sjöberg, J., D. Lope Álvarez, P. Gómez, P-I. Marklund & S. Suikki (2018) "Analysis of Large-Scle Pit Slope Stability - The Aitik Mine Revisited". Keynote presentation at: Slope Stability 2018 (Seville, April 11-13, 2018)