logo core values
Läs på webben / Read on the web | Hemsidan / Homepage | Avregistrera / Unsubscribe
I denna utgåva av vårt nyhetsbrev har vi fokus på konferenser som Itasca deltagit och presenterat på. Vi presenterar också resultatet från vår pristävling på Bergdagarna! Dessutom lite mjukvarunyheter, med FLAC3D version 7.0 som snart släpps!

In this issue we are focusing on conferences with Itasca participation and presentations. We also announce the winnder from our contest at the "Rock Engineering Days"! In addition, some software news with FLAC3D version 7.0 soon to be released!

Rock Engineering Days

Conferences 2019
BERGDAGARNA
ROCK ENGINEERING DAYS
ANDRA KONFERENSER
OTHER CONFERENCES
Presentationer
På årets Bergmekanikdag bidrog Itasca med två presentationer - Linda presenterade arbetet med design av stationsutrymmen för nya tunnelbanan mellan Akalla och Barkarby, och Jessa deltog i det årliga BeFo-medleyt. Dessutom prisutdelning till bästa examensarbete år 2018, som gick till Sara Suikki, tidigare sommarpraktikant hos Itasca.

Tävling!
På vår utställning på Bergdagarna hade vi också en tävling, där det gällade att "träffa" Itasca. Vi är glada att presentera två vinnare - Ivan Edeblom från Ramböll och Theofanis Rentzelos, LTU (se foto nedan).


Vinnare
MGR 2019
Itasca deltog på Mining Geomechanical Risk i Perth, där Jessa Vatcher presenterade vår artikel "Production-associated risk factors of seismicity in the Kiirunavaara mine", där vi haft förmånen att jobba tillsammans med LKAB i Kiruna.
Läs mer här >>

MGR

Itasca Symposium 2020
I början av 2020 arrangerar Itasca den femte Itasca-konferensen, den här gången i Wien! Vi bjuder nu in till att skicka in bidrag till denna i form av "extended abstracts", senast den 15 maj. Skicka in ett bidrag! Vi ser fram emot att träffas i Wien! Läs mer här >>

Ground Support 2019
Vi kommer också att vara med på Ground Support 2019 i Sudbury, 23-25 oktober, 2019.
Presentations
At this year's "Rock Mechanics Day", Itasca had two contri-
butions - Linda presented our work on the underground stations for the new Akalla-Barkarbry metro in Stockholm, and Jessa participated in the annual "BeFo-medley". There was also the award for best Master's thesis for 2018, which went to Sara Suikki, previously summer intern with Itasca (in Swedish).

Contest!
At our exhibition at the Rock Engineering Days, we also had a contest. We are happy to announce the two winners - Ivan Edeblom and Theofanis Rentzelos, LTU (see photo above).
MGR 2019
Itasca particpated at Mining Geomechanical Risk in Perth, where Jessa Vatcher presented our paper "Production-associated risk factors of seismicity in the Kiirunavaara mine", where we have had the pleasure to work with LKAB in Kiruna.
Read more here >>


Itasca Symposium 2020
Early 2020, Itasca will be arranging the fifth Itasca symposium, this time in Vienna! We are now opening up submission of contributions in the form of "extended abstracts", due May 15. Submit an abstract! In conjunction with the conference, there will be workshops and a field trip. Looking forward to seeing you in Vienna! Read more here >>

Ground Support 2019
We will also be at Ground Support 2019 in Sudbury, October 23-25, 2019.
Joel

PFC6_UDEC7

MER OM OSS /
MORE ABOUT US
PROGRAMVARA & KURSER / SOFTWARE & TRAINING
Jämlikt arbete
Vi är stolta över att presenteras i en artikel i lokalpressen, som uppmärksammade vårt arbete för jämlikhet på vår arbetsplats.
Läs mer här >>(betallänk)

Har du läst alla våra berättelser? Läs om vi som jobbar på Itasca, vad vi gör och vad vi står för! Läs mer här >>
Ny version av FLAC3D och ny kurs
En ny version av FLAC3D (version 7.0) finns nu tillgänglig som "pre-release"! Läs mer om FLAC3D version 7.0 här >>
Kontakta oss för prisuppgift!

Till hösten erbjuder vi en kurs seismisk analys som hålls i Los Angeles. Läs mer här >>
Gender equality at work
We are proud to have been recognized in local media for our strategic work for even gender diversification at our workplace.
Read more here (in Swedish; paid content) >>

Have you read all our stories? Learn more about us, what we do, and what we stand for! Read more here >>
New version of FLAC3D and new training
A now version of FLAC3D (version 7.0) is no available as pre-release! Read more about FLAC3D version 7.0 here >>
Contact us for a quote!

This fall, Itasca is also offering a training course on seismic analysis in Los Angeles. Read more here >>
UPPDATERINGAR / UPDATES PUBLIKATIONER / PUBLICATIONS
You can find information about the latest versions, and download demos and updates from the links below. To order
or obtain a price quote, go to our Sales page
Vatcher, J., M. Bošković & J. Sjöberg. (2019) "Production-associated risk factors of seismicity in the Kiirunavaara mine", Mining Geomechanical Risk 2019 (Perth, April 9–11, 2019), Paper available on-line

Perman, F., L. Jonsson, C. Andersson, M. Isaksson-Mettävainio, J. Sjöberg, U. Lindfors & M. Brantberger. (2019) "Bergmekaniska analyser för stationsutrymmen för ny tunnelbana Akalla-Barkarby", Bergmekanikdagen 2019 (Stockholm, March 19, 2019), Paper available on-line

Vatcher, J., J. Sjöberg & F. Perman (2018). "Representing seismicity and caving in Sweden’s deep mines", Proceedings of the 47th Geomechanics Colloquium (Freiberg, Nov 16). Read more here >>