logo core values
Läs på webben / Read on the web | Hemsidan / Homepage | Avregistrera / Unsubscribe
Vi hoppas att ni alla haft en bra och avkopplande sommar. På Itasca är vi i full gång med många projekt och aktiviteter, och vi ser positivt på framtiden. Vi önskar alla våra kunder och deras familjer och närmaste god hälsa i dessa utmanade tider! I detta nyhetsbrev berättar vi om kommande digitala konferenser samt lite mjukvaru-nyheter.

We hope that you all have had a good and relaxing summer. At Itasca, we are at full speed with many projects and acitivities, and the future is positive. We wish all of our clients and their families and loved ones good health in these challenging times! In this newsletter, we bring you up to speed with coming digital conferences as well as software news.

Bergdagarna

Conferences
BERGDAGARNA / ROCK ENGINEERING DAYS KONFERENSER / CONFERENCES
Bergdagarna online
Bergdagarna hålls online som webinarier. Hela programmet finns här, med såväl tidigare som kommande bidrag. Närmast kommer Catrin Edelbro att presentera vårt arbete med raiseborrning i svåra bergförhållanden, torsdag 1 oktober. Ni anmäler er via kalendariet.

Om ni missade första webinariet, där vi presenterade vårt
arbete om Rönnskär djupförvar och uppblocking och markdeformationer vid skivrasbrytning så finns det tillgängligt
på Youtube.
Underground Mining Technology 2020
Den andra konferensen i denna serie hålls i digitalt format 3-5 november, 2020. Itasca kommer att delta och Jonny Sjöberg presenterar en keynote med titeln "Solving rock mechanics issues through modelling: then, now and in the future?"

Tidigare presentationer
Höjdpunkter från tidigare konferenser där Itasca deltagit och presenterat hittar ni här >>
Online webinars
The national Rock Engineering Days are held as webinars. The full program is available here, with both previous and coming presentations. Coming up is Catrin Edelbro's presentation of our work on raiseboring in difficult ground conditions on October 1. You can register for these webinars at this link.

In case you missed the first webinar, where we presented our work on the Rönnskär repository and caving and ground deformations associated with sublevel caving, you can find these on Youtube.
Underground Mining Technology 2020
The second conference in this series will be held in digital format on November 3-5, 2020. Itasca will participate and Jonny Sjöberg will present a keynote titled "Solving rock mechanics issues through modelling: then, now and in the future?"

Previous presentations
Highlights from some of our previous conference presentations by Itascans from Sweden! can be found here >>
3DEC V7
Software documentation

PROGRAMVARA / SOFTWARE LÄR DIG MER! / LEARNING
3DEC Version 7
Den nya versionen av 3DEC kommer snart att släppas, med många nyheter och förbättringar. Läs mer om 3DEC här >>
För de av er som redan har version 5.2 är det nu sista chansen att förköpa version 7.0 med 20% rabatt!
Kontakta oss för prisuppgift!

Webblicenser
Vi introducerar nu webblicenser för FLAC3D 7.0 och 3DEC 7.0, samt PFC 7.0 när denna släpps.
Läs mer om webblicenser här >>
Manualer online
Itasca har publicerat mjukvaru-dokumentation för 3DEC, FLAC3D och PFC online.
Läs mer här >>FLAC3D tutorials
Nu finns ett flertal "tutorials" for FLAC3D> på vår webb.
Läs mer här >>
3DEC Version 7.0
The new version of 3DEC is soon to be released with many new features and improvements. Read more about 3DEC here >>
For those of you who already has version 5.2, you now have
the chance to prepurchase version 7.0 at 20% discount!
Contact us for a quote!

Web licenses
We are now introducing web licenses for FLAC3D 7.0 and 3DEC 7.0, as well as PFC 7.0 upon release.
Read more about web licenses here >>
Manuals online
Itasca has published software documentation for 3DEC, FLAC3D och PFC online.
Read more here >>FLAC3D tutorials
A number of tutorials for FLAC3D are now available on our website.
Read more here >>
UPPDATERINGAR / UPDATES PUBLIKATIONER / PUBLICATIONS
You can find information about the latest versions, and download demos and updates from the links below. To order
or obtain a price quote, go to our Sales page
Edelbro, C., R. Brummer, M. Pierce, D. Sandström & J. Sjöberg. (2020) "Raiseborrning i svåra bergförhållanden", Bergmekanikdagen 2020 (in Swedish). Paper available on-line

Svartsjaern, M., S. Hortberg, J. Sjöberg, B-M. Stöckel & K. Mäkitaavola. (2020) "Uppblockning, markdeformationer och inverkan av strukturer vid skivrasbrytning", Bergmekanikdagen 2020 (in Swedish). Paper available on-line

Svartsjaern, M., J. Sjöberg, D. Sandström, I. Tjerngren, D. Wladis & C. Andersson-Höök. (2020) "Bergmekaniska analyser för Bolidens djupförvar vid smältverket Rönnskär", Bergmekanikdagen 2020 (in Swedish). Paper available on-line