logo core values
Läs på webben / Read on the web | Hemsidan / Homepage | Avregistrera / Unsubscribe
Projekt Ground Support
PROJEKT / PROJECTS KONFERENSER / CONFERENCES
Rådgivning dagbrott
Vi har fått förmånen att under ett flertal år arbeta med Titania
i Norge som medlem i deras bergmekaniska rådgivnings-
grupp. Bilden ovan visar Tellnes och Skogestad dagbrott.

Tunneldrivning i heterogena förhållanden
Itasca har, tillsammans med SGI, drivit ett BeFo-projekt om tunneldrivning i jord och berg. En BeFo-rapport om projektet publiceras snart!
Läs mer här >>
Bergmekanikdagen 2017.
Vi är med på årets bergmekanikdag, 13 mars 2017 i Stockholm. Vi kommer att presentera två bidrag, kom och lyssna på oss! Programmet för dagen hittar ni här >>

Deep Mining 2017
Itasca deltar också i denna konferens som hålls i Perth, 28-30 mars. Vi kommer att presentera en artikel om markdeformationer till följd av brytning på stort djup.
Läs mer här >>
Geotechnical review board
We have the pleasure to work with Titania as a member of their review board for open pit rock mechanics. The photo above is a view of the Tellnes and Skogestad open pits.

Tunneling in heterogeneous conditions
Itasca have, jointly with SGI, conducted a BeFo research project on tunneling in soil and rock. A BeFo-report on the project results will be published soon!
Read more here >>
Swedish Rock Mechanics Day
We will be at "Bergmekanikdagen, March 13 2017, in Stockholm. We will present two papers, come and listen to us! The conference program (in Swedish) is here >>

Deep Mining 2017
Itasca is also participating in this symposium, held in Perth, March 28-30. We will present a paper on ground deformations induced by mining at great depth.
Read more here >>
About us Griddle
MER OM OSS / MORE ABOUT US KURSER / SOFTWARE TRAINING
Itasca Consultants AB tillhandahåller expertis, kunskap, utbildning och lösningar inom berg- och jordmekanik för gruv-, anläggnings-, kärnbränsleförvarings- och oljebranschen.
Läs mer här >>
Vi erbjuder kurser i användande av vår programvara, nu närmast bl.a. i Lyon (FLAC) och Minneapolis (PFC, UDEC/3DEC, FLAC/FLAC3D).
Läs mer här >>
Itasca Consultants AB provides expertise, education, and solutions in the field of geomechanics for the mining, civil, nuclear waste storage, and oil & gas engineering sectors.
Read more here >>
We offer training for our software, with upcoming classes in Lyon (FLAC) and Minneapolis (PFC, UDEC/3DEC, FLAC/FLAC3D).
Read more here >>
UPPDATERINGAR / UPDATES PUBLIKATIONER / PUBLICATIONS
FLAC3D version 6.0 is available for purchase and
soon to-be-released (during Q1)! Read more here >>

To order or obtain a price quote, go to our Sales page

Lindfors, U., D. Lope Álvarez, Perman, F. Johansson, F. & B. Stille – (2017) "Spänningsmodellering av storskaliga strukturer i Stockholmsområdet". Bergmekanikdagen 2017 (Stockholm, 13 mars, 2017).

Lope Álvarez, D., J. Sjöberg, R. Bertilsson, M. Eriksson & D. Mas Ivars – (2017) "Tunneldrivning i heterogena förhållanden". Bergmekanikdagen 2017 (Stockholm, 13 mars, 2017).

Sjöberg, J., F. Perman, D. Lope Álvarez, B-M. Stöckel, K. Mäkitaavola, E. Storvall & T. Lavoie – (2017) "Deep sublevel cave mining and surface influence" In: Deep Mining 2017 (Perth, March 28-30, 2017).

Vatcher, J., S. D. McKinnon & J. Sjöberg – (2017) "Geomechanical characteristics inferred from mine-scale rock mass behaviour" In: Deep Mining 2017 (Perth, March 28-30, 2017)