logo core values
Läs på webben / Read on the web | Hemsidan / Homepage | Avregistrera / Unsubscribe
Den senaste tiden har vi haft möjligheter att träffa många studenter och blivande bergmekaniker. Itasca undervisar just nu i bergmekanikkurser på LTU och KTH, vi har anordnat studentkvällar och under våren handleder vi också två stycken examensarbeten inom bergmekanik. Det känns mycket inspirerande att få arbeta med framtidens bergmekaniker!

Recently, we have had the opportunity to meet many students and prospective engineers. Itasca is currently teachning in rock mechanics courses at LTU and KTH, we have arranged student nights, and during the spring we also supervise two M.Sc. thesis projects in rock mechanics. It is very inspiring to be able to work with the rock mechanics engineers of the future!

Students

Field workConferences
FRAMTIDENS INGENJÖRER
ENGINEERS OF THE FUTURE
KONFERENSER
CONFERENCES
Fältövningar
En bra bergmekaniker jobbar också med fältarbete. Vi har haft förmånen att hjälpa till med fältövningar för bergmekanik-kurser vid Luleå tekniska universitet - där framtidens ingenjörer studerar. Läs mer här >>

Pizzakväll
Pizza och bergmekanik samma kväll - kan det bli bättre?! Vi anordnade en öppet hus för studenter på vårt kontor i Luleå!
Läs mer här >>
Bergdagarna 2018
Vi är naturligtvis med på Bergdagarna 2018 i Stockholm. Vi presenterar tre bidrag och dessutom är vi med på utställningen under bägge dagarna. Läs mer här >>


SME 2018
Itasca deltar på SME Annual Conference i Minneapolis, 25-28 februari, 2018. Läs mer här >>

Field training
A good rock mechanics engineers is also doing field work. We have had the benefit to assist with field training in rock mechanics courses at the Luleå University of Technology - where the engineers of the future studies. Read more here >>

Pizza night
Pizza and rock mechanics the same night - can it get any better?! We held an open house for students at our office in Luleå! Read more here >>
Rock Engineering Days
We are of course taking part in the Rock Engineering Days. Itasca staff will present three papers and we will also be exhibiting during both days. Read more here >>


SME 2018
Itasca will be at the SME Annual Conference in Minneapolis, Febuary 25-28, 2018. Read more here >>

Bruno Figueiredo

Training
MER OM OSS / MORE ABOUT US PROGRAMVARA / SOFTWARE
Vi blir fler!
I april ansluter Bruno Figueiredo till Itasca:s kontor i Stockholm (Kista)! Bruno kommer närmast från en post-dok tjänst i Uppsala, där han särskilt arbetat med termo-hydro-mekaniska beräkningar. Vi hälsar honom varmt välkommen till Itasca!
Kurser
Har ni koll på våra kurser i användandet av Itasca:s analysprogram? Årets planerade kurser (hittills) omfattar både grundläggande och avancerade kurser för alla våra programvaror. Läs mer här >>
We are growing!
In April, Bruno Figueiredo will join our office in Stockholm (Kista)! Bruno comes from a post-doc at Uppsala University, where he has specifically worked with thermo-hydro-mechanical anlyses. We wish him a warm welcome to Itasca!
Software training
Do you know about our training courses in the use of Itasca's analysis programs? The planned courses for 2018 (so far) includes both introductory and advanced training for all of our codes. Read more here >>
UPPDATERINGAR / UPDATES PUBLIKATIONER / PUBLICATIONS
You can find information about the latest versions, and download demos and updates from the links below.

To order or obtain a price quote, go to our Sales page

Bolin, A., D. Lope Álvarez, L. Jakobsson & J. Sjöberg - (2018) 3D-analys av Station Korsvägen - effekt av förstärkning vid svåra förhållanden. Bergmekanikdagen 2018 (Stockholm, March 20, 2018) (in Swedish).

Svartsjaern, M. & K. Mäkitaavola - (2018). Prognosverktyg för infrastrukturskador i Kiirunavaaragruvans liggvägg. Bergmekanikdagen 2018 (Stockholm, March 20, 2018) (in Swedish).

Vatcher, J., S.D. McKinnon & J. Sjöberg - (2018). Att lyssna till vad bergmassan säger. Bergmekanikdagen 2018 (Stockholm, March 20, 2018) (in Swedish).

Umar, S.B., J. Sjöberg & T. Savilahti - (2017) "Modelling of caving and deformation mechanisms of the hangingwall of the Printzsköld oreboby at Malmberget mine." The Journal of the Southern African Institute of Mining and Metallurgy, Volume 117, April 2017, pp. 351–360, Paper available on-line
Read more here