logo core values
Läs på webben / Read on the web | Hemsidan / Homepage | Avregistrera / Unsubscribe
Vår senaste nyhetsbrev är här - med nya berättelser och projekt, samt kommande konferenser. Vi vill särskilt puffa för Bergdagarna i Stockholm där vi har både utställning och bidrag, samt Itasca:s egen konferens som arrangeras i Wien nästa år.

Our latest newsletter is here - with new stories and projects, and coming conferences. We would especially like to draw your attention to the Swedish Rock Engineering Days in Stockholm in March, where we are exhibiting and presenting, and Itasca's own symposium in Vienna next year.

Västlänken

FLAC/DEM 2020
PROJEKT / PROJECTS KONFERENSER / CONFERENCES
Itasca och Västlänken
Vi jobbar för närvarande med flera delprojekt för Västlänken i Göteborg - ett mycket intressant och komplext project där vi får spänna musklerna ordentligt, som underkonsult till Ramböll och
i nära samarbete med Trafikverket. Läs mer här >>Schaktprojekt med Boliden
Tillsammans med Boliden studerar vi schaktproblematik vid raiseborrning i svåra bergförhållanden. I detta projekt har vi nyttjat Itasca:s internationella kompetens för att ta del av internationella praktikfall och erfarenheter. Läs mer här >>
FLAC/DEM Symposium 2020
I början av 2020 arrangerar Itasca den femte FLAC-DEM konferensen, den här gången i Wien! Vi bjuder nu in till att skicka in bidrag till denna i form av "extended abstracts", senast den 15 maj. Skicka in ett bidrag! I samband med konferensen anordnas workshops och fältbesök. Vi ser fram emot att träffas i Wien! Läs mer här >>

Bergdagarna 2019
Precis "som vanligt" så deltar vi på Bergdagarna - "Hela bergbranschens självklara mötesplats". Vi har en utställning och även ett bidrag med presentation på Bergmekanikdagen. Visst ses vi där?
Itasca and the West Link
We are currently involved in several projects for the West Link railroad tunnel in Gothenburg - a very interesting and complex project where we can utilize our strengths, as sub-contractor to Ramboll and in close cooperation with the Swedish Transport Administration. Read more here (in Swedish) >>


Shaft project with Boliden
We have been fortunate to work together with Boliden to study shafts, and problems with raiseboring under difficult rock conditions. In this project, we have used Itasca's international competence to gather case studies and experiences.
Read more here >>
FLAC/DEM Symposium 2020
Early 2020, Itasca will be arranging the fifth symposium on FLAC-DEM, this time in Vienna! We are now opening up submission of contributions in the form of "extended abstracts", due May 15. Submit an abstract! In conjunction with the conference, there will be workshops and a field trip. Looking forward to seeing you in Vienna! Read more here >>

Rock Engineering Days 2019
As usual at this time of the year, we will be at Bergdagarna - The Swedish Rock Engineering Days. We will have a booth as well as a presentation on the "Rock mechanics day". See you there!
Joel

PFC6_UDEC7
MER OM OSS /
MORE ABOUT US
PROGRAMVARA / SOFTWARE
Joels berättelse!
Vår näst-nyaste anställda, Joel Andersson, berättade sin
historia för vår skribent! Läs mer här >>
Har du läst alla våra berättelser? Läs mer här >>

Henrik börjar hos oss!
Vi har också fått ett nytillskott - i början av mars börjar Henrik Eklund på vårt kontor i Kista. Vi önskar Henrik varmt
välkommen till Itasca!
Nya versioner av UDEC och PFC
Nu släpper vi UDEC version 7.0 och PFC version 6.0 med många nya och intressanta förbättringar! Passa på att "förköpa" UDEC med 15% rabatt!
Läs mer om UDEC version 7.0 här >>
Läs mer om PFC version 6.0 här >>

Kontakta oss för prisuppgift!
Joel's story
Our second-newest employee, Joel Andersson, told his story
to our designated writer! Read more here (in Swedish) >>
Have you read all our stories? Read more here >>

The Itasca family also has a new member - Henrik Eklund
will start at our office in Kista (Stockholm) in early March.
We wish Henrik a warm welcome to Itasca!
New versions of UDEC and PFC
We are now releasing UDEC version 7.0 and PFC version 6.0, with lots of new and interesting features! Take the chance to pre-purchase UDEC with 15% discount!
Read more about UDEC version 7.0 here >>
Read more about PFC version 6.0 here >>

Contact us for a quote!
UPPDATERINGAR / UPDATES PUBLIKATIONER / PUBLICATIONS
You can find information about the latest versions, and download demos and updates from the links below.

To order or obtain a price quote, go to our Sales page

Mäkitaavola, K., B-M. Stöckel, T. Savilahti, J. Sjöberg, J. Dudley, MA. McParland & R. Morin (2018) "InSAR as a practical tool to monitor and understand large-scale mining-induced ground deformations in a caving environment". Proceedings Caving 2018 (Vancouver, October 15-17, 2018), Paper available on-line

Svartsjaern, M. (2018). "A Prognosis Methodology for Underground Infrastructure Damage in Sublevel Cave Mining". Rock Mechanics and Rock Engineering, Paper available on-line

Vatcher, J., S.D. McKinnon & J. Sjöberg (2018) "Rock Mass Characteristics and Tomographic Data." Rock Mechanics and Rock Engineering, 51(5), pp. 1615-1619, Paper available on-line

Trafikverket Design Handbook
Itasca has been the editor of the revised version "Projektering av bergkonstruktioner, version 1.1" "Projektering av bergkonstruktioner, version 1.1"

SwedenUnderground