logo core values
Läs på webben / Read on the web | Hemsidan / Homepage | Avregistrera / Unsubscribe
I årets första nyhetsbrev fokuserar vi på nya programvaror, kurser, webinarier och tutorials. Vi uppmärksammar också ett dubbelt jubilieum - Itasca i Sverige firar 10 år, och internationellt firar vi 40 år!

In the first newsletter of the year, we are focusing on new software, training, webinars, and tutorials. We also highlight two anniversaries - Itasca in Sweden celebrates 10 years, and internationally we celebrate 40 years!

R&D

Globen
ITASCA SVERIGE 10 ÅR / ITASCA SWEDEN 10 YEARS ITASCA 40 ÅR/ ITASCA 40 YEARS
10 år i Sverige!
Denna månad är det 10 år sedan Itasca Consultants AB startade sin verksamhet i Sverige. Sedan februari 2011 har vi varit lyckligt lottade att få arbeta med de mest intressanta och utmanande bergmekaniska projekten i gruvbrytning, infrastruktur och energisektorn. Detta hade inte varit möjligt utan både fantastisk personal och utmärkt samarbete med våra Kunder!

Under den närmaste tiden kommer vi att publicera höjdpunkter och blicka tillbaka på våra första 10 år.
40 år globalt!
Itasca firar nu 40 år av att lösa geomekaniska och hydrogeologiska utmaningar med ingenjörsarbete och numeriska modellanalys för gruv-, infrastruktur- och energisektorn. Itasca:s hörnsten har varit högkvalitativa ingenjörstjänster och att flytta gränserna för bergmekaniskt och hydrogeologiskt konsultarbete via avancerad numerisk modellanalyser och att göra dessa verktyg tillgängliga.

Tack till alla kunder, användare av programvara och personal för ert stöd och insatser som hjälpt till att göra Itasca till det företag vi är idag. Under 2021 kommer vi att erbjuda olika rabatter för mjukvara och tävlingar. Håll utkik!
10 years in Sweden!
This month marks the 10-year anniversary of the Itasca office in Sweden! Since our start in February 2011, we have been fortunate to work with the most interesting and challenging rock mechanics projects in the mining, civil, and energy sectors. This would not have been possible without both great staff and great collaboration with our Clients!

Stay tuned for some highlights of, and look back upon, our 10-year journey, to be published in the months to come!
40 years globally!
Itasca is celebrating 40 years of solving geomechanical and hydrogeological challenges through engineering and computer simulation for the mining, civil, and energy industries. Itasca's commitment to high-quality engineering service, pushing the limits of geomechanics and hydrogeology consulting through advanced numerical modeling, and making these tools widely available, has been a cornerstone throughout this period.

Thank you to our consulting clients, software users, and staff over the years for your support and efforts that helped make Itasca the company it is today. During 2021 we will be offering software promotions and contests, stay tuned!
MSc
3DEC & MINEDW

PROGRAMVARA / SOFTWARE KURSER / TRAINING
Griddle Version 2
En ny version av vår programvara för pre-processering, Griddle, finns nu ute! Kontakta oss för prisuppgift!
Läs mer om Griddle här >>

IMASS
Itasca släpper nu "The Itasca "The Itasca Constitutive Model for Advanced Strain Softening", IMASS> till försäljning! Denna materialmodell har utvecklats för att representera bergmassans respons till brytningsinducerade spänningsförändringar. Två brottenveloper används för residualhållfasthet för att representera skador runt en tunnel, ort, slänt eller ras-
brytningsprocess, genom att ta hänsyn till ett progressivt brottförlopp. Läs mer om IMASS här >>
Kontakta oss för prisuppgift!
Kurser i Itasca:s programvara
Nu under vintern-våren erbjuder Itasca kurser i alla våra programvaror! Kurserna ges on-line och vänder sig till såväl nybörjaren som de som vill fräscha upp sina kunskaper om Itascas program. Kurser ges i FLAC3D, 3DEC & UDEC, PFCD och FLAC. Det finns fortfarande några platser kvar.
Läs mer och anmäl er här >>

Webinarier
Vi erbjuder ett antal webinarier om nya programvaror samt tutorials på våra mjukvaror. Nu närmast erbjuds ett webinarium om vår nya materialmodell IMASS.
Läs mer webinarier och anmäl er här >>
Läs mer tutorials här >>
Griddle Version 7.0
A new version of our software for pre-processing, Griddle is now available! Contact us for a quote!
Read more about Griddle here >>

IMASS
Itasca is now releasing "The Itasca Constitutive Model for Advanced Strain Softening", IMASS>! This material model has been developed to represent the rock mass response to excavation induced stress change. IMASS uniquely utilizes two softening (or residual) yield envelopes to represent the damage around an excavation, slope, or caving process by accounting for the progressive failure and disintegration of the rock mass from intact, jointed, and/or veined rock to a disaggregated, bulked material. Read more about IMASS here >>
Contact us for a quote!
Training courses for Itasca software
During the winter-spring, Itasca is offering training for all our software! The training is given on-line and is suitable for both beginners and those who want to refresh their knowledge of Itasca codes. Courses are given for FLAC3D, 3DEC & UDEC, PFCD, and FLAC. There are still a few seats available.
Read more and register here >>

Webinars
We are offering webinars on new software as well as software tutorials and . Coming up is a webinar on our new material model IMASS.
Read more and register for webinars here >>
Read more about software tutorials here >>

UPPDATERINGAR / UPDATES PUBLIKATIONER / PUBLICATIONS
You can find information about the latest versions, and download demos and updates from the links below. To order
or obtain a price quote, go to our Sales page
Sjöberg, J. (2020) "Solving rock mechanics issues through modelling: then, now, and in the future?", Underground Mining Technology 2020 Paper available on-line