logo core values
Läs på webben / Read on the web | Hemsidan / Homepage | Avregistrera / Unsubscribe
Årets första nyhetsbrev är här! Vi berättar om vår senast anställde, några intressanta forskningsprojekt, kommande konferenser och lite mjukvarunyheter.

The first newsletter of 2020 is here! We tell you about our latest staff addition, some interesting research projects, upcoming conferences, and some software news.

New projects

Conferences 2020
PROJEKT / PROJECTS KONFERENSER / CONFERENCES
Förstärkt bergmekanisk verklighet
Vi driver för närvarande en förstudie kring "förstärkt berg-
mekanisk verklighet" som ett BeFo-projekt. Förstudien syftar
till att undersöka dagens teknologi inom förstärkt verklighet och öka förståelsen kring hur vi kan nyttja förstärkt verklighet inom bergmekanik. Målet är att ge konkreta exempel på hur förstärkt verklighet kan användas i energi-, gruv- och tunnelmiljö ur ett bergmekaniskt perspektiv.
Läs mer här >>

Valvverkan i tunnlar
Stabiliteten för tunnlar är i många fall beroende av att tryckta valv kan utbildas i bergmassan. I ett BeFo-projekt tillsammans med KTH undersöker vi valvstabilitet i blockigt berg med UDEC
i syfte att verifiera giltighet för analytisk modell för valvverkan och bergförstärkning.
Itasca Symposium 2020
Nu är det snart dags för Itasca-konferensen i Wien (17-21 feb), och också hög tid att anmäla sig. Vi ses i Wien!
Läs mer om accepterade bidrag här >>
Anmäl dig här >>

Eurock 2020
I juni drar vi till Norge och Eurock 2020. Konferesen hålls i Trondheim, 15-19 juni, 2020. Itasca presenterar en artikel och vi har även en utställningsplats. Kom och träffa oss i Norge!

Slope Stability 2020
Vi kommer att delta på Slope Stability 2020 i Perth, 12-14 maj, 2020, där Itasca International Inc. också är huvudsponsor. Vi kommer presentera artiklar och vi deltar i utställningen. Hoppas vi ses "down under"!
Läs om accepterade artiklar här >>
Augmented rock mechanics reality
We are currently doing a pilot study on augmented rock mech-
anics reality for BeFo (Rock Engineering Research Foundation). The study aims at investigating current technology within the field of augmented reality (AR), and increase the knowledge on how AR can be used in rock mechanics. The goal is to provide concrete examples of the use of AR for the energy-, civil-, and mining sectors, from a rock mechanics perspective.
Read more here >>

Arching action in tunnels
The stability for tunnels is in many cases dependent on the formation of a pressure-arch in the rock mass. This is studied
in a current BeFo-project together with KTH and using UDEC
to simulate arching action in blocky rock. The objective of the project is to verify the validity of analytical models for arching action and rock reinformcement.
Itasca Symposium 2020
The Itasca symposium in Vienna is now fast approaching (Feb 17-21), and it is time to register. See you in Vienna!
Read more about accepted papers here >>
Register here >>

Eurock 2020
It is soon time for Eurock 2020, in Trondheim, June 15-19, 2020. Itasca will be there, presenting a paper, and we will also have a booth at the exhibition. Come meet us in Norway!

Slope Stability 2020
We will also be at Slope Stability 2020 in Perth, May 12-14, 2020, at which at Itasca International Inc. is also a major sponsor. We are presentating papera and we have booth at the exhibtion. Hope to see you down under!
Check out all accepted papers here >>
New web site
FLAC 8.1

NY PERSONAL / NEW STAFF PROGRAMVARA / SOFTWARE
Jennifer börjar på Itasca!
Jennifer Hellberg har avslutat sitt examensarbete och nu börjat jobba hos oss! Vi hälsar henne varmt välkommen till Itasca!
Läs mer här >>
Ny version av FLAC
Nu finns en ny version (8.1) av FLAC tillgänglig.
Läs mer om FLAC version 8.1 här >>
Kontakta oss för prisuppgift!
Jennifer starts with Itasca!
Jennifer Hellberg has completed her MSC-thesis and now started working with us. We wish here a warm welcome to Itasca! Read more here >>

New version of FLAC
A new version of FLAC (version 8.1) is now released!
Read more about FLAC version 8.1 here >>
Contact us for a quote!
UPPDATERINGAR / UPDATES PUBLIKATIONER / PUBLICATIONS
You can find information about the latest versions, and download demos and updates from the links below. To order
or obtain a price quote, go to our Sales page
Edelbro, C., R. Brummer, M. Pierce, D. Sandström & J. Sjöberg. (2019) "Raiseboring in difficult rock conditions", Ground Support 2019 (Sudbury, October 23–35, 2019). Paper available on-line

Perman, F., L. Jonsson, C. Andersson, M. Isaksson-Mettävainio, J. Sjöberg, U. Lindfors & M. Brantberger. (2019) "Bergmekaniska analyser för stationsutrymmen för ny tunnelbana Akalla-Barkarby", Bergmekanikdagen 2019 (Stockholm, March 19, 2019), Paper available on-line