logo core values
Läs på webben / Read on the web | Hemsidan / Homepage | Avregistrera / Unsubscribe
Vi är stolta och glada att få presentera flera nyrekryteringar till Itasca i Sverige i detta nyhetsbrev! Som vanligt presenterar vi också några aktuella arbeten, programvaru-uppdateringar och aktuella kurser. Vi vill också passa på att önska alla våra kunder och samarbetspartners en trevlig sommar!

We are proud and happy to present several newly recruited staff members to Itasca Sweden in this newsletter. As usual, we also present some current work, software updates, and upcoming training courses. We would also like to wish all our clients and partners a nice summer!
Have a Nice Summer!

Projekt
Ground Support
TJÄNSTER / SERVICES KONFERENSER / CONFERENCES
Mätningar och bergtester
Vet ni att vi också erbjuder mättjänster och tester? Vi kan spänningsmätningar och andra bergmekaniska mätmetoder utan och innan och hjälper er att mäta på rätt plats och med rätt metod. Läs mer här >>
World Tunnel Congress 2017
Vi är med på WTC 2017 i Bergen, 9-15 juni, med en artikel om regional spänningsmodell över Stockholms-området. Hoppas att vi ses där!
Measurements and rock testing
Did you know that we also offer measurement services and testing? We know rock stress measurements and other rock monitoring inside and out! We help you measure at the right location and with the right method. Read more here >>
World Tunnel Congress 2017
We will be at WTC 2017 in Bergen, June 9-15, with a paper on regional stress modeling of the Stockholm area. Hope to see some of you there!
Itasca grows! Seismic training
MER OM OSS / MORE ABOUT US KURSER / SOFTWARE TRAINING
Vi expanderar! Under den senaste tiden har vi anställt tre personer, samt en sommarjobbare - alla kvinnor. Vårt uttalade mål är att vara ett helt jämställt företag, och nu är vi i praktiken där! I bilden ovan ser ni (fr.v.) Linda, Jola, Catrin, Jessa och Sara (sommarjobbare). Läs mer här >>
Vi erbjuder kurser i användande av vår programvara, med planerade kurser närmast i Nordamerika, bl.a. om seismisk analys som hålls i San Francisco till hösten.
Läs mer här >>
We are expanding! Recently, we have hired three new staff members, and one summer intern - all women! Our explicit goal is to be an equal opportunity company and now we are practically there! In the photo above you can see (from left) Linda, Jola, Catrin, Jessa, and Sara (summer intern).
Read more here >>
We offer training for our software, with upcoming classes now in North America, e.g., on seismic modeling to held in San Francisco in the fall.
Read more here >>
UPPDATERINGAR / UPDATES PUBLIKATIONER / PUBLICATIONS
To order or obtain a price quote, go to our Sales page

Changping, Y., J. Sjöberg & D. Johansson - (2017) "Numerical modelling for blast-induced fragmentation in sublevel caving mines." Tunnelling and Underground Space Technology, 68, September 2017, pp. 167–173, Paper available on-line

Umar, S.B., J. Sjöberg & T. Savilahti - (2017) "Modelling of caving and deformation mechanisms of the hangingwall of the Printzsköld oreboby at Malmberget mine." The Journal of the Southern African Institute of Mining and Metallurgy, Volume 117, April 2017, pp. 351–360, Paper available on-line

Sjöberg, J., F. Perman, D. Lope Álvarez, B-M. Stöckel, K. Mäkitaavola, E. Storvall & T. Lavoie – (2017) "Deep sublevel cave mining and surface influence" In: Deep Mining 2017 (Perth, March 28-30, 2017). Paper available on-line
Presentation also available on-line


Vatcher, J., S. D. McKinnon & J. Sjöberg – (2017) "Geomechanical characteristics inferred from mine-scale rock mass behaviour" In: Deep Mining 2017 (Perth, March 28-30, 2017) Paper available on-line