logo core values
Läs på webben / Read on the web | Hemsidan / Homepage | Avregistrera / Unsubscribe
I detta nyhetsbrev berättar vi bl.a. om pågående projekt, intressanta konferenser och en hel del annat. Vi vill också passa på att önska alla våra kunder och samarbetspartners en trevlig sommar!

In this newsletter we present current projects, interesting conferences, and a whole lot more. We would also like to wish all our clients and partners a nice summer!
Have a Nice Summer!

FRAGBLAST 12

Conferences
SPRÄNGNINGSKONFERENS
FRAGBLAST
ANDRA KONFERENSER
OTHER CONFERENCES
När sprängexperterna samlades i Luleå så fanns Itasca också på plats! Konferensen FRAGBLAST 12 arrangerades av Luleå tekniska universitet och lockade hundratals experter från 35 länder världen över. Itasca deltog med en monter och delade med sig av vår kunskap och erfarenheter.
Läs mer här >> Ulf & Jason
RocDyn-3
Under sista veckan i juni är vi i Trondheim och presenterar på Third International Conference on Rock Dynamics and Applications. Axel presenterar en intressant dynamisk analys av blockutfall under jordbävningslast.

Caving 2018
Vi deltar på Caving 2018 i Vancouver, 15-17 oktober, 2018, där vi kommer att presentera två artiklar - om liggväggsstabilitet och tillämpning av InSAR för rasbrytning.

Ground Support 2019 & Slope Stability 2020
Vi planerar också att vara med på Ground Support 2019 i Sudbury, 23-25 oktober, 2019, samt Slope Stability 2020 i Perth i maj, 2020.
Läs mer här >>
When the world's experts in blasting gathered in Luleå, Itasca was also there! The symposium FRAGBLAST was arranged by Luleå University of Technology, and attracted hundreds of experts from 35 countries worldwide. Itasca had a booth at the exhibition where we shared our knowledge and experiences.
Read more here >>
Itasca mesh
RocDyn-3
Itasca is in Trondheim during the last week of June, to present at the the Third International Conference on Rock Dynamics and Applications. Axel will present some interestering dynamic analysis of rock block fallouts under earthquake loading.

Caving 2018
We will be at Caving 2018 in Vancouver, October 15-17, 2018, where we will present two papers - on footwall stability and on InSAR application to cave mining.

Ground Support 2019
We are also planning participation at Ground Support 2019 in Sudbury, October 23-25, 2019, and Slope Stability 2020 in Perth in May, 2020.
Read more here >>

Environment

Training
ITASCA OCH MILJÖN /
ITASCA AND THE ENVIRONMENT
KURSER / SOFTWARE TRAINING
Långsiktig hållbarhet blir mer och mer viktigt för oss alla, och vi försöker bidra på vårt sätt med tekniska lösningar som beaktar både kundens och samhällets miljökrav. Vår uppdaterade miljöpolicy beskriver detta i mer detalj.
Läs mer här >>
Vi erbjuder kurser i användande av vår programvara, med planerade kurser i hela världen(Nordamerka, Afrika, Europa), bl.a. en kurs i tunnelanalyser som hålls i New York till hösten.
Läs mer här >>

Just nu har vi också 15% rabatt på all kodförsäljning!
Läs mer här >>
Long-term sustainability is becoming increasingly important for all of us, and we we try to contribute in our way with technical solutions that considers the environmental demands of both the client and the society. Our updated environmental policy describes this in more detail.
Read more here >>
We offer training for our software, with upcoming classes around the world (North America, Africa, Europe), e.g. a course on tunnel modeling to be held in New York City in the fall.
Read more here >>

Right now we also offer 15% discount on all code sales!
Read more here >>
UPPDATERINGAR / UPDATES PUBLIKATIONER / PUBLICATIONS
You can find information about the latest versions, and download demos and updates from the links below.

To order or obtain a price quote, go to our Sales page

Svartsjaern, M. - (2018). "A Prognosis Methodology for Underground Infrastructure Damage in Sublevel Cave Mining". Rock Mechanics and Rock Engineering, Paper available on-line

Vatcher, J., S.D. McKinnon & J. Sjöberg (2018) "Rock Mass Characteristics and Tomographic Data." Rock Mechanics and Rock Engineering, 51(5), pp. 1615-1619, Paper available on-line

Sjöberg, J., D. Lope Álvarez, P. Gómez, P-I. Marklund & S. Suikki (2018) "Analysis of Large-Scle Pit Slope Stability - The Aitik Mine Revisited". Keynote presentation at: Slope Stability 2018 (Seville, April 11-13, 2018)