logo core values
Läs på webben / Read on the web | Hemsidan / Homepage | Avregistrera / Unsubscribe
På Itasca jobbar vi nära forskning och utveckling och det känns väldigt bra att vi medverkat till tre nyligen publicerade doktorsavhandlingar vid Luleå tekniska universitet! Under oktober-november har både Mikael Svartsjaern och Jessa Vatcher disputerat i bergmekanik. Det är extra roligt att Mikael och Jessa fortsätter sina karriärer som konsulter på Itasca! Läs mer här >>

At Itasca, we work closely with research and development and it feels very good that we have contributed to three newly published doctoral theses at the Luleå University of Technology! During October-November, both Mikael Svartstjaern, and Jessa Vatcher, defended their theses in rock mechanics. It is also nice to have Mikael and Jessa continuing their careers as consultants at Itasca! Read more here >>

3DEC BBM
Jessa at NRMS 2017
PROJEKT / PROJECTS KONFERENSER / CONFERENCES
Simulering av spjälkningsbrott
Vi arbetar för närvarande med ett forskningsprojekt för BeFo där vi simulerar spjälkningsbrott med "bonded block modeling" (BBM) i 3DEC. Projektet syftar till att testa och utvärdera BBM-tekniken för att bestämma spjälkningsdjup och utvärdera inverkan av bergmassans egenskaper, tunnelgeometri och spänningsförhållanden. Arbetet pågår under 2017-2018 med slutleverans hösten 2018.


Faktablad projekt
Vi publicerar kontinuerligt faktablad från våra projekt, där ni kan läsa mer om vad vi gör och kan!
Läs mer här >>
3rd Nordic Rock Mechanics Symposium
Vid NRMS 2017 i Helsingfors fick Jessa Vatcher pris för "Best Young Engineer Paper"! Jessa presenterade vårt arbete om spänningsanalys och seismicitet i gruvor. Läs mer här >>


SME 2018
Itasca finns på plats på SME Annual Conference i Minneapolis, 25-28 februari, 2018.

Slope Stability 2018
I april arrangeras Slope Stability 2018 i Sevilla, och Itasca finns där med flera presentationer, bl.a. en keynote-presentation.
Läs mer här >>
Simulation of spalling failure
We are currently working on a research project for BeFo, in which we are simulating spalling failure using "bonded block modeling" (BBM) in 3DEC. The project aims to test and evaluate the BBM methodology to determine spalling depth
and evaluate the influence of rock mass properties, tunnel geometry, and stress conditions. The work is conducted during 2017 and 2018 with final delivery in the fall of 2018.


Project fact sheets
We are continuously publishing fact seets from our projects, in which your can read more about what we do and what we can!
Read more here >>
3rd Nordic Rock Mechanics Symposium
At the NRMS 2017 in Helsinki Jessa Vatcher recieved the "Best Young Engineer Paper" award! Jessa presented our work on stress anlaysis and seismicity in mines. Read more here >>


SME 2018
Itasca will be at the SME Annual Conference in Minneapolis, Febuary 25-28, 2018.

Slope Stability 2018
In April, we will be at the Slope Stability 2018 Symposium in Seville (Spain) with several presentations, including a keynote. Read more here >>
Mikael joins Itasca!

Griddle discount!
MER OM OSS / MORE ABOUT US PROGRAMVARA / SOFTWARE
Vi utökar personalstyrkan
Mikael Svartsjaern börjar hos Itasca i januari, 2018. Mikael berättar om sig själv och sitt yrkesval här. >>


Våra berättelser>
Har du läst våra berättelser? Här hittar du fakta, anekdoter
och personliga reflektioner från och om oss på Itasca. Kolla
in våra berättelser >>.
Rabatt på Griddle!
Vi erbjuder nu 15% rabatt på vår pre-processor Griddle för alla Itasca-kunder. Läs mer här >>
Just nu har vi också 15% rabatt på uppgradering av alla existerande licenser under 2017. Kontakta oss via: Försäljning

Varför FLAC3D?
Den senaste versionen av FLAC3D erbjuder en omfattande uppsättning av nya funktioner och verktyg som underlättare handhavande, kapacitet, och hastighet. Kolla upp vad du kan ha missat och varför du bör välja FLAC3D!
We are increasing the staff numbers
Mikael Svartsjaern will start with Itasca in January, 2018.
Mikael tells about himself and his career choice here (in Swedish). >>


Our stories
Have you read our stories? In here, you can find facts, anecdotes, and personal reflections from, and about, us at Itasca! Check out our stories >>.
Griddle discount!
We are now offering a 15% discount on our pre-processor Griddle for all Itasca clients. Read more here >>
Currently, we are also offering a 15% discount on upgrades on all existing licenses throughout 2017. Contact us through: Sales

Why FLAC3D?
The latest version of FLAC3D offers a truly extensive set of new features that provides major enhancements to ease of use, modeling capability, and speed of model setup. See what you may have been missing and why you should choose FLAC3D!
UPPDATERINGAR / UPDATES PUBLIKATIONER / PUBLICATIONS
You can find information about the latest versions, and download demos and updates from the links below.

To order or obtain a price quote, go to our Sales page

NRMS Vatcher, J., J. Sjöberg, M. Bošković & T. Wettainen - (2017) "Numerical modelling and seismicity at the Kiirunavaara mine, Sweden". In: Proceedings 3rd Nordic Rock Mechanics Symposium, NRMS 2017 (Helsinki, October 11–12, 2017), pp. 185–195. ISBN 978-951-758-622-1, ISSN 0356-9403.

Changping, Y., J. Sjöberg, D. Johansson & N. Petropoulus - (2017) "A numerical study of the impact of short delays on rock fragmentation." International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 100, December 2017, pp. 250–254, Paper available on-line

Changping, Y., J. Sjöberg & D. Johansson - (2017) "Numerical modelling for blast-induced fragmentation in sublevel caving mines." Tunnelling and Underground Space Technology, 68, September 2017, pp. 167–173, Paper available on-line

Umar, S.B., J. Sjöberg & T. Savilahti - (2017) "Modelling of caving and deformation mechanisms of the hangingwall of the Printzsköld oreboby at Malmberget mine." The Journal of the Southern African Institute of Mining and Metallurgy, Volume 117, April 2017, pp. 351–360, Paper available on-line

Lope Álvarez, U. Lindfors, F. Perman, F. Johansson & B. Stille - (2017) "Regional-scale numerical stress model of the Stockholm area" In: Proceedings of the World Tunnel Congress 2017 – Surface challenges – Underground solutions (Bergen, Norway, 2017).