logo core values
Läs på webben / Read on the web | Hemsidan / Homepage | Avregistrera / Unsubscribe

Come work with us

Conferences
ITASCA VÄXER / ITASCA IS GROWING KONFERENSER & ARTIKLAR / CONFERENCES & PAPERS
En ny trio
I augusti anställde vi tre nya ingenjörer, som förstärker våra kontor i Luleå och Stockholm!
Läs mer här >>


Vi vill bli fler!
Det finns plats för fler hos oss - vi söker dig med ett genuint intresse för bergmekanik i alla former. Vi söker dig som är nyutexaminerad och/eller med några eller många års erfarenhet. Läs mer här >>
Vi tar gärna emot spontansökningar, Mejla till oss!
EuroEngGeo 2021
Itasca höll en inbjuden "keynote lecture" på EuroEngGeo-konferensen.
Presentationen finns här >>

Eurock 2021
Vi deltog i Eurock 2021 med en artikel och presentation kring användandet av förstärkt verklighet (AR) inom bergmekanik.
Läs artikeln här >>


Bergdagarna 2022
Bergdagarna kommer att 23-24 mars, 2022. Vi deltar med presentation och utställning. Visst ses vi där? Läs mer här >>
A new trio
In August, we hired three new engineers to further strengthen our offices in Luleå and Stockholm!
Read more här (in Swedish) >>

We want to grow more! There is room for more people working for us - we are seeking staff with a genuine interest in rock mechanics, both newly graduated and/or with a few or many years of experience. Read more här (in Swedish) >>
We will gladly accept spontaneous applications, Contact us!
EuroEngGeo 2021
Itasca held an invited keynote lecture at EuroEngGeo conference.
The presentation is available here >>

Eurock 2021
We participated in Eurock 2021 with a paper and presentation on the use of augmented reality (AR) in rock mechanics. Read the paper here >>

Rock Engineering Days 2021
The Swedish Rock Engineering days will be held on March 23-24, 2022. We will participate with a presentation and exhibition, and hopoe to see you there! Read more here >>
10% discount
New releases

PROGRAMVARA / SOFTWARE NYA VERSIONER / NEW RELEASES
10% rabatt
Under resten av 2021 erbjuder vi 10% rabatt på alla nya inköp av programvara. Ange koden 10NEWLIC när ni kontaktar oss.

Vi har också fortsatt rabatt vid uppgradering av äldre versioner, med 40% rabatt på uppgraderingskostnad för version 4.0 eller äldre av 3DEC, FLAC, FLAC3D, PFC och UDEC fram till 31
dec 2021. Kontakta oss för prisuppgift!
Nya versioner
PFC 7 är nu tillgänglig, Läs mer om alla nyheter här.


Vår nyaste materialmodell, IMASS, finns nu också att köpa.
Läs mer här >>
10% discount
We are offering a 10% discount on all new license purchases >br> for the reminder of 2021. Use the code 10NEWLIC.

We also continue our campaign for upgrading older versions. We offer 40% discount on the upgrade cost for version 4.0 or older for 3DEC, FLAC, FLAC3D, PFC or UDEC until Dec 21, 2021. Contact us for a quote!
New releases
PFC 7 is now released, read more about the new features here.


Our newest material model, IMASS, is now also available.
Read more here >>

UPPDATERINGAR / UPDATES PUBLIKATIONER / PUBLICATIONS
You can find information about the latest versions, and download demos and updates from the links below. To order
or obtain a price quote, go to our Sales page
Edelbro, C., Ylitalo, R. & Furtney, J. (2021) "Pilot study of the use of augmented reality (AR) in rock mechanics", Eurock 2021 Paper available on-line