logo core values
Läs på webben / Read on the web | Hemsidan / Homepage | Avregistrera / Unsubscribe
Projekt WTC2017
PROJEKT / PROJECTS KONFERENSER / CONFERENCES
Faktablad projekt
Vi har publicerat faktablad från flera projekt där vi presenterar en del av det intressanta arbeten vi gör!
Läs mer här >>

Faktablad från alla Itasca-kontor finns tillgängliga här.
World Tunnel Congress 2017
Itasca deltog på WTC 2017 där vi presenterade vårt arbete med regional spänningsmodell över Stockholms-området.
Läs mer här >>

3rd Nordic Rock Mechanics Symposium
Vi kommer också att delta på NRMS 2017 konferensen i Helsingfors 11-12 oktober, 2017. Vi kommer att presentera en artikel om spänningsanalys och seismicitet i gruvor. Kom och träffa oss där!
Project fact sheets
We have a range of project fact sheets published, in which we present some of the interesting work that we do!
Read more here >>

Fact sheets from all Itasca offices are published here.
World Tunnel Congress 2017
Itasca particpated at WTC 2017 where we presented a paper on regional stress modeling of the Stockholm area.
Read more here >>

3rd Nordic Rock Mechanics Symposium
We will also be at the NRMS 2017 conference in Helsinki, Oct 11-12, 2017. We will take this opportunity to present a paper on stress modeling and mining seismicity. Come meet us there!
Work with Itasca! Seismic training
JOBBA HOS OSS / WORK WITH US NYHETSBREV EUROPA /
NEWSLETTER EUROPE
Vi förstärker vårt kontor i Stockholm och söker dig som vill
jobba med bergmekanik i alla former, både högt och djupt!
Läs mer här >>

Vill duveta mer om oss? Kolla in våra berättelser och vår personal-sida.
Ni har väl inte missat våra europeiska nyhetsbrev? Varje kvartal berättar vi om intressanta projekt från våra kontor i Spanien, Tyskland, Frankrike och Sverige, samt om kommande konferenser och kurser. I det senaste nyhetsbrevet beskrivs bl.a. några avancerade PFC- och FLAC3D-modeller.
Läs mer här >>
We are strengthening our presence in Stockholm. We are looking for you who wants to work with all aspects of rock mechanics, both high and deep!
Read more here >>

Do you want to know more about us and the Itasca culture? Check out our stories and our staff page.
Make sure you don't miss out on our European newsletters! Each quarter, we write about interesting projects from our offices in Spain, Germany, France, and Sweden, as well as about upcoming conferences and training courses. In the latest newsletter we present e.g., some advanced PFC- and FLAC3D-models.
Read more here >>

UPPDATERINGAR / UPDATES PUBLIKATIONER / PUBLICATIONS
You can find information about the latest versions, and download demos and updates from the links below.

To order or obtain a price quote, go to our Sales page

Changping, Y., J. Sjöberg & D. Johansson - (2017) "Numerical modelling for blast-induced fragmentation in sublevel caving mines." Tunnelling and Underground Space Technology, 68, September 2017, pp. 167–173, Paper available on-line

Umar, S.B., J. Sjöberg & T. Savilahti - (2017) "Modelling of caving and deformation mechanisms of the hangingwall of the Printzsköld oreboby at Malmberget mine." The Journal of the Southern African Institute of Mining and Metallurgy, Volume 117, April 2017, pp. 351–360, Paper available on-line

Lope Álvarez, U. Lindfors, F. Perman, F. Johansson & B. Stille - (2017) "Regional-scale numerical stress model of the Stockholm area" In: Proceedings of the World Tunnel Congress 2017 – Surface challenges – Underground solutions (Bergen, Norway, 2017).