logo core values
Läs på webben / Read on the web | Hemsidan / Homepage | Avregistrera / Unsubscribe
Det går bra för oss, och vi vill gärna bli fler! Läs mer om karriär-möjligheter på Itasca i detta nyhetsbrev, där vi också berättar om kommande konferenser, nyanställda och programvaru-nyheter!

We are doing great, and we need more engineers! Read about our open positions in this newsletter, where we also talk about upcoming conferences, new hires, and software news!

Work with us!

Caving 2018
JOBBA MED OSS! / COME WORK WITH US! KONFERENSER / CONFERENCES
Vi behöver din hjälp - får vi bli din arbetsgivare? Vi har många, och intressanta, projekt, och söker dig som vill arbeta som bergmekanisk konsult!
Läs mer här >>
Itasca deltar med flera bidrag på Caving 2018 i Vancouver, 15-17 oktober, 2018. Itasca är också en av sponsorerna på denna världsomspännande konferens!
Läs mer här >>

We need your help - may we become your employer? We have lots of interesting projects, and we are looking for rock mechanics consultants!
Read more here >>
Itasca participates with several papers and presentations at Caving 2018 in Vancouver, October 15-17, 2018. Itasca is also one of the sponsors for this international symposium!
Read more here >>

Joel Andersson

XSite
MER OM OSS /
MORE ABOUT US
PROGRAMVARA / SOFTWARE
Joel börjar hos oss!
Itasca-familjen har en ny medlem! Under september börjar Joel Andersson på vårt kontor i Kista. Vi önskar Joel varmt välkommen till Itasca!
Läs mer här >>


Brunos berättelse
Vår näst-nyaste anställda, Bruno Figueiredo, berättade sin historia för vår skribent! Läs mer här >>
Simulering av hydraulisk spräckning
XSite är vår nyaste 3D-programvara, speciellt utvecklad för simlering av hydraulisk spräckning. Med XSite är det möjligt att simulera samverkan mellan hydrauliskt inducerade sprickor, inklusive propagering i spricknätverk - som kan genereras deterministiskt eller stokastiskt (DFN-modeller). Läs mer här >>

Dynamisk analys
Itascas programvara är väl lämpad för analyser av alla typer av dynamiska förlopp, t.ex. jordbävningar, seismiska laster, vibrationer, m.m. Läs mer här >>
Joel starts with Itasca
The Itasca family has a new member! During September, Joel Andersson will join our office in Kista (Stockholm). We wish
Joel a warm welcome to Itasca!
Read more here >>Bruno's story
Our second-newest employee, Bruno Figueiredo, told his story to our designated writer! Read more here >>
Simulation of hydraulic fracturing
XSite is our newest 3D software, specifically developed for simulating hydraulic fracturing. Using XSite it is possible to model general hydraulic fracture interaction, including propagation in naturally fractured reservoirs with deter-
ministically or stochastically generated discrete fracture networks (DFNs). Read more here >>

Dynamic analysis
Itasca's software is particularly well suited for analysis of all types of dynamic behavior, including earthquakes, seismic loads, vibrations, etc. Read more here >>
UPPDATERINGAR / UPDATES PUBLIKATIONER / PUBLICATIONS
You can find information about the latest versions, and download demos and updates from the links below.

To order or obtain a price quote, go to our Sales page

Svartsjaern, M. - (2018). "A Prognosis Methodology for Underground Infrastructure Damage in Sublevel Cave Mining". Rock Mechanics and Rock Engineering, Paper available on-line

Vatcher, J., S.D. McKinnon & J. Sjöberg (2018) "Rock Mass Characteristics and Tomographic Data." Rock Mechanics and Rock Engineering, 51(5), pp. 1615-1619, Paper available on-line

Sjöberg, J., D. Lope Álvarez, P. Gómez, P-I. Marklund & S. Suikki (2018) "Analysis of Large-Scle Pit Slope Stability - The Aitik Mine Revisited". Keynote presentation at: Slope Stability 2018 (Seville, April 11-13, 2018)

Sweden Underground
This book showcases Swedish underground projects - from deep mines to long-term repositories to shallow infrastructure tunnels. Itasca has also sponsored the publication of the book.

SwedenUnderground