logo core values
Läs på webben / Read on the web | Hemsidan / Homepage | Avregistrera / Unsubscribe
I detta nyhetsbrev får ni veta mer om vår senast anställde och våra examensarbetare. Vi berättar också om kommande konferenser, lite mjukvarunyheter, och naturligtvis vår nya webb!

In this newsletter you will get to know more about our latest staff addition, as well as our MSc-thesis students. We also present upcoming conferences, some software news and, of course, our new web site!

New staff

Conferences 2019-2020
NYA MÄNNISKOR / NEW PEOPLE KONFERENSER / CONFERENCES
Henrik - någon att räkna med!
Henrik Eklund började hos oss i mars på vårt kontor i Kista, där han får använda sina ingenjörskunskaper på bästa sätt! Vi hälsar honom varmt välkommen till Itasca! Läs mer här >>


Jennifer exjobbar om tunnlar!
Jennifer Hellberg gör just nu examensarbete hos oss på Itasca. Hennes arbete handlar om deformationer och förstärkning vid tunneldrivning, och hur man bäst representerar detta i 2D såväl som 3D. Arbetet kommer att presenteras i slutet av 2019.
Läs mer här >>

Daniel undersöker materialegenskaper!
Vår andre examensarbetare är Daniel Nygård, som studerar efterbrottsegenskaper och parameterval för spröda material-modeller för berg. Detta har stor tillämpning för brytning på
stora djup. Även Daniel kommer att presentera sitt arbete i
slutet av 2019. Läs mer här >>
Itasca Symposium 2020
Vi bjuder nu in till den femte Itasca-konferensen i februari i Wien, där vi erbjuder intressanta presentationer, workshops och studie-besök. Vi ser fram emot att träffas i Wien!
Läs mer och anmäl dig här >>

Ground Support 2019
Snart är det dags för Ground Support 2019! Konferesen hålls i Sudbury, 23-25 oktober, 2019, och vi deltar och presenterar en artikel om förstärkning av raiseborrrade schakt.Slope Stability 2020
Vi kommer också att vara med på Slope Stability 2020 i Perth, 12-14 maj, 2020.

Henrik - someone to count on!
Henrik Eklund started with us in March, at our office in Kista, where he gets to use his engineering skills in the best possible way! We wish him a warm welcome to Itasca!
Read more here >>

Jennifer studies tunnels!
Jennifer Hellberg is doing her Master's thesis with Itasca. Her work is on deformations and reinforcement during tunneling,
and how to best represent this in 2D and 3D analyses. The
work will be presented at the end of 2019. Read more here >>

Daniel investigates material characteristics!
Our second MSc-thesis student is Daniel Nygård, who is studying post-yield behavior and parameter values for brittle material models for rock. This has direct application to deep mining. Daniel will also present his work by the end of 2019. Read more here >>
Itasca Symposium 2020
We are now inviting all of you to the fifth Itasca symposium in Vienna in February, with interesting presentations, workshops, and field trips. Looking forward to seeing you in Vienna!
Read more and register here >>

Ground Support 2019
It is soon time for Ground Support 2019! The conference will be held in Sudbury, October 23-25, 2019, and we will participate and present a paper on reinforcement of raisebored shafts.


Slope Stability 2020
We will also be at Slope Stability 2020 in Perth, May 12-14, 2020.
New web site

FLAC3D & UDEC

NY WEBB / NEW WEB SITE PROGRAMVARA / SOFTWARE
Ny webb
Vi har lanserat en ny webb-sida, med enklare navigering, ny funktionalitet och nytt innehåll! Webben är fortfarande under uppbyggnad och mer material tillkommer eftersom, så kom gärna tillbaka ofta! Läs mer här >>

Nya versioner av UDEC och FLAC3D
Nu har både UDEC (version 7.0) och FLAC3D (version 7.0) släppts! KOLLA LÄNKAR
Läs mer om FLAC3D version 7.0 här >>
Läs mer om UDEC version 7.0 här >>
Kontakta oss för prisuppgift!
New web site
We have launched a new web site, with simpler navigation, new functionality, and new content! The web is still under development and more content is to be added, so please check back often! Read more here >>

New versions of UDEC and FLAC3D>/
New versions of both FLAC3D (version 7.0) and UDEC (version 7.0) are now releaed!
Read more about FLAC3D version 7.0 here >>
Read more about UDEC version 7.0 here >>
Contact us for a quote!
UPPDATERINGAR / UPDATES PUBLIKATIONER / PUBLICATIONS
You can find information about the latest versions, and download demos and updates from the links below. To order
or obtain a price quote, go to our Sales page
Edelbro, C., R. Brummer, M. Pier e, D. Sandström & J. Sjöberg. (2019) "Raiseboring in difficult rock conditions", Ground Support 2019 (Sudbury, October 23–35, 2019). Paper available on-line soon!

Perman, F., L. Jonsson, C. Andersson, M. Isaksson-Mettävainio, J. Sjöberg, U. Lindfors & M. Brantberger. (2019) "Bergmekaniska analyser för stationsutrymmen för ny tunnelbana Akalla-Barkarby", Bergmekanikdagen 2019 (Stockholm, March 19, 2019), Paper available on-line